sut mae’n gweithio

Pwy ydym ni

“Beth sydd angen ar y byd nawr yw pobl sydd wedi bywiocau”

“Peidiwch â gofyn i’ch hunan beth sydd angen ar y byd. Gofynnwch i’ch hunan beth sy’n eich bywiocau chi, a gwnewch hynny, oherwydd yr hyn sydd angen ar y byd yw bobl sydd wedi bywiocau.” Howard Thurman        Howard Thurman

Howard Thurman (1899 - 1981) Awdur, athronydd, diwinydd, addysgwr ac arweinydd yn yr ymgyrch ar ran hawliau sifil o’r Unol Daleithiau.

Pan ‘rydym yn bywiocau ‘rydym mewn cysylltiad â natur, a bywyd, ein gwreiddiau, ein heneidiau. ‘Rydym yn gysurus ac wedi ein cysylltu â’n pŵer mewnol.

Ond eto, mae cymaint yn ein byd cyfoes sy’n creu rhwystrau ac yn ein hatal rhag bywiocau.

Mae swyddi amhleserus, anghyfartaledd cymdeithasol, datgysylltiad o fyd natur, diffyg cymuned, patrymau gwaith blinedig ac ansefydlogrwydd ariannol yn gyffredin - hyd yn oed heb bandemig. Deil y strwythurau sy’n cynnal y pŵer i eithrio trwy hil, rhyw a rhywioldeb. Mae’n cymdeithas yn annog cariad tuag at arian a phŵer, ac mae wedi dod yn normal i chwilio am hapusrwydd trwy brynwriaeth.

Gwyddom nad yw hyn yn gweithio.

Mae rhwystrau fel hyn yn ei gwneud hi’n fwy anodd i weithredu er lles pawb - neu hyd yn oed er mwyn ein gwir les ni’n hunain. Maent yn annog ymddygiad sy’n niweidiol i’r rhai o’n hamgylch, ac yn golygu ein bod yn gwneud penderfyniadau sy’n niweidiol i eraill sy’n byw ymhellach ac i’n planed.

Ond mae llawer ohonom yn llenwi’r bwlch yna na fedr ein byd prynwriaethol, hunanol ei lenwi trwy fynd i’r afael a’r dyhead dynol am garedigrwydd, cysylltiad, ystyr a phwrpas, i deimlo’n rhan o rywbeth mwy na ni ein hunain. Adnabyddwn y ffaith bod popeth yn gysylltiedig a chwiliwn am ffyrdd mwy cariadus i fyw.

Saif cymdeithas heddiw ar groesffordd. Mae heriau fel y pandemig, anghyfartaledd a’r argyfwng amgylcheddol yn mynnu ffyrdd sy’n radical o wahanol wrth feddwl, wrth fod ac wrth weithredu.

Mae’n her medrwn i gyd gyfrannu ein pŵer tuag at ei wynebu.

Mae’n her medrwn gwrdd â hi pan fyddwn yn bywiocau.

ysbrydolrwydd radical

We hold there are as many paths through life as there are people – and we help each other find our way

Together, we learn from ancient wisdom, philosophy, science, art and poetry. We pray, meditate, find stillness in nature. We work on a common cause.

We pay attention to our inner life; to what we see as sacred, holy.

Unitarian history has been one of open-minded, loving community, from our origins with the dissenting Christians of the 17th and 18th centuries, through to reflecting the diversity of values and beliefs in Britain today. Our ethos is grounded in freedom and enquiry.

Our Object today is “to promote a free and inquiring religion through the worship of God and the celebration of life; the service of humanity and respect for all creation; and the upholding of the liberal Christian tradition.”

We have always combined reason and science with spirituality and faith, with a strong commitment to using our power to create a more just and fair society. We are committed to approaching all of the world’s religions and belief systems with an attitude of tolerance, open-mindedness and respect. We are grounded in our current reality, and this drives our evolution.

Our radical spirituality calls us to take a stand on the big questions and challenges facing our world. 

Visit our congregations page to find a congregation near you, or one of our many online gatherings – all are welcome, whatever your background or beliefs. 

If you’re interested in how a Unitarian church is different to other denominations, find out more here.

Many people have joined the Unitarians having left another denomination. They do this for many reasons including: their beliefs changing and them no longer feeling able subscribe to a particular creed or statement of faith; finding that questioning was not encouraged in their previous denomination; wanting a more open and free religious community; being hurt by their previous church experience; being made to feel unwelcome because of their gender or sexuality.

Our churches and chapels are places where people worship with others whilst exploring their spirituality. The General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches was formed in 1928 by the union of two movements. On the one hand, Unitarians have historically asserted the unity of God and humanity of Jesus, while Free Christians have been open to both Unitarian and Trinitarian understandings of God.

Our congregations offer a welcome to those who might wish to join us. Today, some of our congregations are Christian, while others are more humanist or embrace many faiths. You can often get a sense of the flavour of a congregation by viewing their pages.

We won’t tell you what you must or should believe, but we do have a rich religious heritage to tap into, including:

 • An open and expansive view of what God can be (we don’t put people or God into boxes!)
 • The belief that spirituality is grounded in everyday experience.
 • A liberal form of Christianity that has a positive view of humanity, taking Jesus as a great example, and viewing God primarily as the source of all love.
 • A tradition of questioning and encouraging people to explore what they believe and why.
 • Inspiration drawn from different faith traditions, beyond Christianity.
 • An opportunity to be in community and worship with those who find their inspiration within Christianity and also with those whose faith expression draws from other traditions, a blend, or those who hold a religious humanist perspective.
 • A long record of working for social justice and inclusion. We believe in putting our faith into action.

Our churches and chapels are places where people worship with others whilst exploring their spirituality. The General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches was formed in 1928 by the union of two movements. On the one hand, Unitarians have historically asserted the unity of God and humanity of Jesus, while Free Christians have been open to both Unitarian and Trinitarian understandings of God.

Our congregations offer a welcome to those who might wish to join us. Today, some of our congregations are Christian, while others are more humanist or embrace many faiths. You can often get a sense of the flavour of a congregation by viewing their pages.

We won’t tell you what you must or should believe, but we do have a rich religious heritage to tap into, including:

 • An open and expansive view of what God can be (we don’t put people or God into boxes!)
 • The belief that spirituality is grounded in everyday experience.
 • A liberal form of Christianity that has a positive view of humanity, taking Jesus as a great example, and viewing God primarily as the source of all love.
 • A tradition of questioning and encouraging people to explore what they believe and why.
 • Inspiration drawn from different faith traditions, beyond Christianity.
 • An opportunity to be in community and worship with those who find their inspiration within Christianity and also with those whose faith expression draws from other traditions, a blend, or those who hold a religious humanist perspective.
 • A long record of working for social justice and inclusion. We believe in putting our faith into action.

cymunedau radical

“Golyga Cymuned nerth i ymgysylltu ein nerth ni tuag at y gwaith sydd angen ei wneud” – Starhawk (geni 1951) Awdur, athro ac ymgyrchydd o’r Unol Daleithiau

Gall cyrsiau, encilio ac apps myfyrio fod yn arbennig o ddefnyddiol. Ond ‘rydym yn greaduriaid cymdeithasol. ‘Rydym yn byw trwy gysylltiad â’n gilydd.

Os gwna gymuned ganolbwyntio ar ddatblygiad personol neu ysbrydol ar y cyd, yna mae gennym y cyfle i gefnogi’n gilydd gan ddysgu wrth ein gilydd. Mi deithiwn ymhellach pan fyddwn yn teithio gyda’n gilydd.

Nid yw’r Undodiaid yn disgwyl i bob aelod o’u cymunedau i ddal yr un credoau am fywyd, felly mae’n cynulleidfaoedd yn darparu cyfleoedd i ddysgu wrth bobl gyda gwahanol ffyrdd o edrych ar y byd.

Mae gan tua threian o’n cynulleidfaoedd weinidogion i’w harwain, sydd wedi derbyn hyfforddiant yn un o’r ddau goleg hyfforddi Undodaidd. Mae gweinidogion yn gwasanaethu eu cynulleidfaoedd, gan gymryd cyfrifoldeb am iechyd ysbrydol o’r gymuned. Maent yn gweithio gydag aelodau’r gynulleidfa i wneud hyn - mae aelodau o’r gymuned yn cymryd rhan mewn arwain gwasanaethau ar y Suliau, yn gofalu am y capel, yn croesawu pobl newydd, yn arwain ymgyrchoedd yn ymwneud a chyfiawnder cymdeithasol, yn rhedeg clybiau darllen, yn golchi’r llestri ar ôl y bore coffi - pob math o bethau. Mae pob cynulleidfa yn cael ei rhedeg gan bwyllgor sydd wedi ei hethol gan y gymuned, ac mi fyddant yn gwneud y penderfyniadau sy’n sicrhau bod popeth yn rhedeg yn esmwyth ac yn gynaliadwy.  coffee morning – all sorts. Each congregation is governed by a committee appointed by the community, who make decisions to support its smooth running and sustainability.

Yn ddibynnol ar y gweinidog, y gynulleidfa a natur y gymuned mae siâp a threfn y gwasanaethau ar y Sul yn gwahaniaethu rhwng pob cynulleidfa. Gan amlaf mi fydd canu, amser i fyfyrio neu weddïo, darlleniadau o ffynonellau cysegredig, barddoniaeth, cerddoriaeth a phregeth neu neges. Mae yna hefyd gyfleoedd i’r aelodau i gymryd rhan ac i rannu gyda’r gymuned yr hyn sy’n digwydd yn eu bywydau. Ac wrth gwrs mae croeso bob amser i unrhyw un i droi lan ac i eistedd yn dawel - mae gwrando yn ffordd ddilys o gymryd rhan.

Mae nifer o’n cynulleidfaoedd wedi symud eu gwasanaethau ar-lein yn ystod y pandemig, felly mae’n haws nag erioed i bobl newydd i gael blas o wasanaeth.

Wrth gwrs, mae bod yn rhan o gymuned Undodaidd yn golygu mwy na mynychu gwasanaethau. Mae ymgynnull ar y Sul yn ein helpu i fyw ein gwerthoedd trwy weddill yr wythnos , yn ein gwaith, yn ein teuluoedd, gyda’n ffrindiau - ac mi fydd nifer o’r cynulleidfaoedd yn cynnig cyfleoedd cyswllt yn yr wythnos hefyd - o grwpiau myfyrio i ymgyrchoedd cymdeithasol.

Mae’r gymuned Undodaidd yn ymestyn tu allan i gynulleidfaoedd unigol gan gynnig cyfleoedd i gysylltu gyda’n cymdeithasau cenedlaethol, neu i gefnogi'r mudiad yn gyffredinol.

gwreiddiau radical

Unitarians offer a variety of ceremonies and services; browse below to learn more about our ceremonies and availability at given congregations.

undodiaid

cymru

cysylltwch â ni

 • Essex Hall,
  1 – 6 Essex Street,
  London
  WC2R 3HY
 • 020 7240 2384
 • mgrantham@unitarian.org.uk
cyWelsh
en_GBEnglish cyWelsh