seremonïau

Unitarians offer a variety of ceremonies and services; browse below to learn more about our ceremonies and availability at given congregations.

Eich Achlysur Arbennig

Our wonderful event locations can be found throughout Wales, and like our congregations, no two are the same. With a wealth of traditional chapels, churches and meeting houses, plus many smaller spaces perfect for a more intimate celebration, we have somewhere that will make you feel at home.

Every event in a Unitarian space is crafted to meet your needs and beliefs – we certainly don’t have a one-service-fits-all approach. We will actively listen to what you want, so whether you are welcoming a new baby into the world, getting married, or saying a final goodbye to a loved one, together we will bring your occasion to life in a uniquely memorable way.

Unitarians have a long history of fighting for lesbian, gay, bisexual and transgender rights, and we are proud to conduct legal marriage ceremonies for all couples. In fact, we were among the first churches to offer same-sex marriages.

Our marriage ceremonies have no set religious language and our ministers will also conduct mixed faith marriages.

We look forward to offering you the warmest of welcomes, and to working with you to plan a ceremony unlike any other.

priodasau

‘Rydym ar daith fendigedig ac ‘rydym yn cynnig seremonïau i ddynodi pob cam ohoni! O enwi i fedydd, penblwyddi mawr a phob carreg filltir ysbrydol arall - medrwch ddathlu a nodi pob un yn ein haddoldai ni.

Mae cartrefi ysbrydol Undodaidd yn cynnig dathliadau a seremonïau unigryw; nid ydym yn credu bod yr un gwasanaeth yn addas i bawb. Yn hytrach mi fyddwn yn creu pob gwasanaeth yn unigol i gyd fynd gyda’ch anghenion a’ch cred chi. Mi fyddwn yn gwrando’n astud ar eich anghenion a’ch credoau a gyda’n gilydd mi wnawn greu'r achlysur mwyaf cofiadwy ac ystyrlon posib.

Beth bynnag yw’ch anghenion, mi fyddwn yn gwrando ac yn sicrhau bod eich dathliad chi yn un sy’n deilwng o’r enw.

Our marriage ceremonies have no set religious language and our ministers will also conduct mixed faith marriages.

We look forward to offering you the warmest of welcomes, and to working with you to plan a ceremony unlike any other.

angladdau

Mae diwedd bywyd aelod o'r teulu, neu rywun sy'n annwyl i chi yn medru bod yn gyfnod anodd iawn. Gall angladd Undodaidd eich helpu yn ystod y cyfnod emosiynol yma i nodi diwedd taith bywyd mewn ffordd addas a phersonol iawn.

Get in touch for bookings and more information.

dathliadau

Unitarians offer a variety of ceremonies and services; browse below to learn more about our ceremonies and availability at given congregations.

Darganfyddwch eich Cartref Ysbrydol

Dewch o hyd i’r gynulleidfa sydd agosaf atoch chi trwy chwilio’r map neu trwy edrych ar y rhestr lawn o gynulleidfaoedd yng Nghymru

undodiaid

cymru

cysylltwch â ni

  • Essex Hall,
    1 – 6 Essex Street,
    London
    WC2R 3HY
  • 020 7240 2384
  • mgrantham@unitarian.org.uk
cyWelsh
en_GBEnglish cyWelsh