Talgarreg

Mae Undodiaid Capel y Fadfa yn gynulleidfa fechan ofalgar, Cymraeg ei hiaith ac wedi ei lleoli yn Nhalgarreg, Ceredigion. Maent yn ymgynnull ar gyfer gwasanaethau ar y Suliau yn ogystal ag ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau eraill.

Gweinidog

 • Parch. Wyn Thomas
 • 07855 982 451
 • wyn_thomas2004@yahoo.co.uk
 • Llwynbedw, Drefach Felindre, Sir Gâr. SA44 5HW

YSG

 • Susan Davies
 • 07484 539 098
 • fflwfflara@aol.com
 • Llain, Brynhoffnant, Llandysul, Ceredigion. SA44 6EA

Trwydded i briodi cyplau o’r un rhyw: Na

Gwasanaethau  Sul olaf o’r mis 10.30 a.m. neu 1.30 p.m. bob yn ail.

Capel-y-Fadfa,
Talgarreg,
Llandysul,
Ceredigion,
SA44 4EW

undodiaid

cymru

cysylltwch â ni

 • Essex Hall,
  1 – 6 Essex Street,
  London
  WC2R 3HY
 • 020 7240 2384
 • mgrantham@unitarian.org.uk
cyWelsh
en_GBEnglish cyWelsh