Llanwnnen

Mae Undodiaid Capel y Groes yn gynulleidfa gyfeillgar a diwyd, Cymraeg ei hiaith ac wedi ei lleoli yn  Llanwnen, Ceredigion. Maent yn ymgynnull ar gyfer gwasanaethau ar y Sul yn ogystal ag ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau eraill.

YSG

 • Mr Haydn Richards
 • (01570) 480 279
 • manonlowtre@hotmail.com
 • Lowtre, Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. SA48 7JY

Gweinidog: Na

Trwydded i briodi cyplau o’r un rhyw: Na

Gwasanaethau: 2nd Ail Sul y mis am 1.30 am neu 2.00 pm. Manylion yn cael eu rhannu ym Mhapur Bro Clonc neu trwy gysylltu â’r Ysgrifennydd.

Capel Undodaidd Capel-y-Groes,
Llanwnnen,
Llanbedr Pont Steffan,
Ceredigion,
SA48 7LE

undodiaid

cymru

cysylltwch â ni

 • Essex Hall,
  1 – 6 Essex Street,
  London
  WC2R 3HY
 • 020 7240 2384
 • mgrantham@unitarian.org.uk
cyWelsh
en_GBEnglish cyWelsh