Cwmsychpant

Mae Undodiaid Capel y Cwm yn gynulleidfa fechan ofalgar Cymraeg ei hiaith ac wedi ei lleoli yng Nghwmsychbant, Ceredigion. Maent yn ymgynnull ar gyfer gwasanaethau ar y Sul yn ogystal ag ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau eraill.

YSG

 • Eluned Jones
 • (01570) 434 513
 • eloooned@hotmail.com
 • 5 Cae Sarn, Cwrtnewydd, Llanybydder, Ceredigion. SA40 9YW
Gweinidog:
Parch. Wyn Thomas
Llwynbedw, Drefach Felindre, Sir Gâr. SA44 5HW

Trwydded ar gyfer priodi cyplau o’r un rhyw: Na

Capel-y-Cwm,
Cwmsychpant,
Llanybydder,
Ceredigion,
SA40 9XL

undodiaid

cymru

cysylltwch â ni

 • Essex Hall,
  1 – 6 Essex Street,
  London
  WC2R 3HY
 • 020 7240 2384
 • mgrantham@unitarian.org.uk
cyWelsh
en_GBEnglish cyWelsh